Travel Company «Slavion Travel»

 

Мы знаем лучшие места для проживания и посещения в Кишиневе, потому что мы здесь живем! Мы являемся не только первым центром деловых поездок в Молдове, но также и специалистами по отдыху и путешествиям. Компания SLAVION Travel начала свою деятельность в Кишиневе с 1 июня 2007 года. Фундаментальные основы современных управленческих решений для деловых поездок сегодня представляют собой гармоничное сочетание между сервисными и новейшими технологическими решениями. Это то, что мы в SLAVION Travel хорошо знаем. Вместе с нашими сотрудниками, нашими глобальными партнерами и коллегами мы предлагаем новые пути, которые, возможно, до сих пор были довольно «необычными» для других молдавских туристических агентств. И эти новые пути имеют общую цель: сделать клиентов нашими партнерами и поддержать наших партнеров, предлагая ноу-хау и решения для путешествий по всему миру. Компания SLAVION Travel прилагает все необходимые усилия для преодоления прогнозируемых проблем на нашем пути, чтобы достичь нашей цели в установлении новых стандартов в деловых поездках.

 

 

Cunoaștem cele mai bune locuri de vizitat în Chișinău pentru că trăim aici! Suntem nu numai primul centru de călătorii de afaceri din Moldova, ci și experți în călătoriile de agrement. La 1 iunie 2007 SLAVION Travel a început să funcționeze la Chișinău. Elementele fundamentale ale managementului de călătorie de afaceri de ultimă oră sunt astăzi o combinație armonică între servicii și cele mai noi soluții tehnologice. Aceasta este ceea ce noi, la SLAVION Travel, suntem conștienți. Împreună cu angajații noștri, cu partenerii noștri și cu colegii noștri la nivel global, vom face noi căi, care ar fi putut sa fiu până acum destul de «neobișnuite» pentru alți agenții de turism din Moldova. Iar aceste noi căi au un scop comun: de a face clienții ca partenerii noștri și de a sprijini partenerii noștri prin oferirea de know-how și soluții de călătorie globale. Compania noastră SLAVION Travel depune toate eforturile necesare pentru a depăși provocările prognozate pe calea noastră, pentru a ne atinge scopul de a stabili noi standarde în călătoriile de afaceri.

Читайте также:  Туристическая Компания «Aventura Club»

 

We know the best places to stay and visit in Chisinau because we live here! We are not only the first business travel center in Moldova, but also experts of inbound leisure travel. On the first of June 2007 SLAVION Travel started operations in Chisinau. Fundamental basics of state of the art business travel managements are today a harmonic combination between service and latest technology solutions. This is what we at SLAVION Travel are well aware of. Together with our employees, our global partners and colleagues we will strike new paths, which might have been up to now quite «unusual» for regular Moldovan travel agencies. And these new paths have a common goal: to make the clients our partners and support our partners by offering global travel know-how and solutions. Our company SLAVION Travel is taking all necessary efforts to overcome forecasted challenges on our way in order to achieve our goal in setting new standards in business travel.

202, Stefan cel Mare Blvd., KENTFORD
Phone: (+373 22) 75 05 06
Phone: (+373 22) 83 83 37
GSM: (+373 79) 93 27 89
GSM: (+373 69) 13 27 89
E-mail: air@travel-chisinau.com
Web: www.travel-chisinau.com
Facebook:

SLAVION Travel

202, Stefan cel Mare Blvd., KENTFORD Phone: (+373 22) 75 05 06 Phone: (+373 22) 83 83 37
GSM: (+373 79) 93 27 89 GSM: (+373 69) 13 27 89
Web: travel-chisinau.com | Facebook

Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru